Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Suntem foarte încântați că v-ați arătat interesul față de societatea noastră. Protecția datelor este o prioritate deosebit de mare pentru conducerea SC Gimsid SRL. Prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, adresa, e-mail, telefon) atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile și produsele noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.


Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.


Definiție


Protecția datelor cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator ca nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, psihologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a persoanei fizice.


Procesarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se realizează asupra datelor personale sau asupra unui set de date cu caracter personal, indiferent dacă se realizează prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, folosirea, dezvăluirea prin transmitere, difuzare sau alte forme de punere la dispoziție, aliniere sau combinație, restricție, ștergere sau distrugere.


Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Prin mijloacele de cookie, informațiile de pe site-ul nostru web pot fi stocate în sistemul de operare al utilizatorului. Cookie-urile ne permit sa recunoaștem utilizatorii noștri web. Scopul acestei recunoașteri este să ușureze folosirea site-ului nostru web pentru utilizatorii noștri.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

S.C. Gimsid S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, str. Batiștei, nr. 37, ap. 17, sector 2, cu număr de ordine la Registrul Comerțului J40/348/1991, cod unic de înregistrare fiscală RO12633.


Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați Responsabilul Gimsid cu protecția datelor la adresa de e-mail: gimsid@gimsid.ro sau prin poștă sau curier la adresa din Str. Clucerului 62A, Ap. 3, Sector 1, București – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Gimsid cu protecția datelor.


Posibilitatea de contact prin intermediul site-ului web

Site-ul web Gimsid SRL conține informații care permit un contact electronic rapid cu societatea noastră, precum și o comunicare directă cu noi, care de asemenea include o adresă denumită poștă electronică (adresă e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-o formă de contact, datele cu caracter personal transmise de către persoana vizată se stochează automat. Aceste date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către persoana vizată către operator sunt stocate cu scopul de procesare sau contactare a persoanei vizate. Nu există nici un fel de transfer al datelor personale către terțe persoane.


Dispozițiile privind protecția datelor cu privire la aplicația și utilizarea YouTube


Furnizează informații despre colectarea, procesarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google și sunt disponibile: www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării datelor:

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:


1. Pentru prestarea serviciilor Gimsid în beneficiul dumneavoastră


Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Gimsid și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.


2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre


Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de Cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.


Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

Perioada în care datele cu caracter personal vor fi stocate

Criteriile pe care se bazează perioada de stocare a datelor este perioada legală de păstrare. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod curent, atâta timp cât nu vor mai fi necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

Ai nevoie de un Specialist pentru: Corecturi construcții noi Reabilitare beton degradat sau Reparații ale structurilor existente de beton?